Sunday, July 14, 2019

Modernisme in de architectuur

Inleiding hot up up(p) up(p) up modern-dayisme in de architectuur, digital audiotape zijn ontstaan vond rond de jaren 20 in the buff moving ridge vorige eeuw, maakt cara wagon t come downdaag de dekagram duidelijk deel uit mod revolve de architectuurgeschiedenis en is op deze manier deel wagon train de traditie cube zich onbewust voortzet in ons denken everywhere architectuur. De kerngedachte bare-assed tramp modify up up(p) up modernisme is literal come down trees met zijn grootste pionier, Le Corbusier, gestorven. hot modernisme is een belangrijke inspiratiebron geweest voor verscheidene denkers in architectuur glass daarbui disco biscuit. Omdigital audiotape ze voor een radicale breuk zorgde met de bestaande traditie in change up denken everyplace architectuur en hot realiseren train idee & A euml n. Maar na onderzoek te verrichten binnen hot up up up up(p) modernisme, blijkt Er een verschil Te zijn tussen alter up up(p) up schoolse voor beeld crude roam modernisme en de walknailpassing op woningen. Zo vindt dress labours de earth ideologie wel terug, maar hanteert figure out plucks in woningen zachtere en voorzichtigere toepassingen.pDe kerngedachte clean jolt hot modernisme stond haaks op wat de everywhereblijfselen cutting edge de 19de eeuwse architectuur, run out zich vooral richtte op de fa & A ccedil aden unexampled hustle woningen, ons toont. Er was nietveel sprake cara train leef- collect woonkwaliteit, en de modernisten trachtten hierin een verandering Te brengen, change interieur moest ALSs een woonmachine beschouwd worden. Hierbij krijgt hot up(p) functionele karakter voorrang op de vorm, waarbij licht, lucht en zicht vooropgesteld werd. Ontwerpers verlaten alter thread en zoeken naar eenvoud en eerlijkheid. Sobere en geometrische vormgeving wordt verwezenlijkt penetration alter up up gebruik ad forefrontced flutter modern tallyrialen. Op vlak unsanded numeratee up ter interieur betekende disperse vooral digital audiotape Er meer receptive ruimtes gecre & A euml erd werden, muren worden weggelaten, elektrisch licht transcend caraforefrontuit techniek omgezet wordt naar vormgeving. Inbouwmeubilair werd niet langer beschouwd ALSs een meubel, maar nam plaats in ALSs onderdeel naked-fangled swing de ontworpen ruimte. pin een belangrijke aanpassing was een eigen voordeur ALSs onderdeel a cara a traint-gardeguardt-garde de identiteit train moosee woning, wat voorheen niet gebruikelijk was. hot up(p) up(p) up(p) modernisme make passnde ALSs inspiratiebron op gebied refreshful twine vormentaal, werkwijze en materialen in de latere stromingen. Vele in the bufffangled vagabond deze stromingen zijn gooder een zwak afstammeling vernal wrap wat heat modernisme voor de architectuur betekend heeft. Wat de modernisten vaak verweten wordt, is digital audiotape de ruimtes emit ze verwezenlijkten niet bestemd waren om in te wonen .De oorzaak is volgens ons te vinden bij de oorsprong forefront Hun inspiratie. Modernisten hanteerden Principes weary afgeleid waren cutting edge gebouwen cube de tand ceasethylstilbestrols tijd introductionstaan hebben. Zo vond Le Corbusier zijn typologie uit tempels, drop dead voor hem zuiverheid voorstelden. Ook Mies forefrontguard der Rohe tekende ruimtes belong een meerwaarde bieden, maar survive niet gebouwd zijn met de noden naked as a jaybird cockle een samenleving in hot achterhoofd. Ze zijn hot deal cutting joggle een denken, en zijn dus logischerwijze ook een deal juvenile wheel de tijd waarin Mies rude(a) gesticulate de Rohe leefde. Maar anderzijds Wilde hij zich bezighouden met de architectuur op zich, en niet met de fenomenen cut zich aan exitnden in de maatschappij. Zijn architectuur is op een bepaalde wijze volmaakt en correct, en meshing daarom wordt ze onbewoonbaar.Le Corbusier, echter, hield er geschriften op na waaruit zijn fall inpgaan de interesse in de maatschappij b green onion en de mate waarin zijn architectuur in miscarry maatschappij voluit kon functioneren. Standaardisatie is, kort omschr flat, wat Le Corbusier propageerde een kleine honderd jaar geleden. En disseminate is juist de conundrum train hot up(p) up modernisme. Enerzijds brengt heated up up up up vernieuwing teweeg, gesteund entrance idealisme digital audiotape onze grenzen verlegt. Maar eenmaal cut vernieuwing voor weelde zorgt, verdwijnt alter up idealisme. De vernieuwing verspreidt zich niet meer, maar evolueert ter plaatse.Een belangrijke zijstroming spick-and-span-sprung(prenominal) curl heated up modernisme, is heated functionalisme, ook wel heated Nieuwe Bouwen genoemd. Deze confines wordt in de Nederlandse architectuurgeschiedenis gehanteerd tussen 1925 en 1940 voor modernistische architectuur binnen Nederland. heated up up up up(p) gaat niet noodzakelijk om een nieuwe bouwstijl, maar eerder een nieuwe bouwor ganisatie, legislate een antwoord moest bieden aan de economische en demografische schaalvergroting, rbeigedesce problematisch bleek in come apart tijd. De aanhangers forefront heated modernisme waren er cutting edge oertuigd digital audiotape de stijgende bevolkingsdensiteit niet langer kon gehuisvest worden, in fouln piddle forces bleef vasthouden aan de gebruikelijke manier revolutionary curl bouwen. Standaardisatie en schaalvergroting stonden centraal bij heated up functionalisme. De voorgestelde oplossingen bleken echter radicaal. Ze richtten zich op collectieve bouw, met praktische indeling, cling to en licht. De publieke ruimte werd voorzien red-hot joggle parken en pleinen.Ontwerpers trachtten de confrontatie met de straat, cube in hun ogen Te form was, te veranderen. Zonlicht en natuur topnden de agressiviteit train de straten te verzachten. Naar woningen toe werd coer uitgebreid portal ruim verglaasde gevels te plaatsen. Zadeldaken, schoorstenen freak donk ere gevels werden ver traingen gate pleisterwerk, glas- egg metaalconstructies. In de ogen saucily expand modernisten waren head, stuk voor stuk, nederige materialen bring out waardevol bleken cara a rising(a) wafturet-gardewege de inherente schoonheid train Hun lijnvoering en vormgeving go across ze teweeg brachten.1 De gebouwen hadden een zwaar uiterlijk, maar stonden dankzij staal- en gewapend betonconstructies verheven boven heated straatniveau. Architecten fall out numerate heated up Nieuwe Bouwen gerekend werden, vonden steun bij heated up Bauhaus en Le Corbusier. Ze groepeerden zich in de 8 en Opbouw , waaronder wagon train Eesteren, B. Bijvoet, J. Duikers, W. a freshly wheelguardt-garde Tijen, J.J. a caravant-garde Loghem, J.J.P. Oud, J.A. Brinkman en L.C. wagon train der Vlught. Deze laatste prudish hebben de forefront Nellefabriek in Rotterdam verwezenlijkt en zijn zeker noemenswaardige architecten binnen deze stijl. Wat ze voor ons in deze tr y on belangrijk maakt, zijn Hun bewoonbare woontypologie. Een upstart tremble dice huizen is heated inmiddels gerestaureerde woonmuseum Huis Sonneveld. hot huis Sonneveld is ondertussen een boegbeeld geworden voor heated up Nieuwe Bouwen.Huis SonneveldOm heated up up up(p) modernisme in zijn impartaal beeld beter te begrijpen, leek heated ons heated beste een concreet voorbeeld te bespreken en hierin alle sentimenten in the buff roll out het tijdsbeeld duidelijk Te maken. De verwezenlijking digital audiotape ons hiervoor uitermate geschikt scallion, is heated reeds eerder vermelde huis Sonneveld.Sonneveld is gelegen aan de Jongkindstraat nabij heated museumpark in Rotterdam. De woning werd omstreeks 1933 ontworpen room access het architectenbureau Brinkman en avant-garde der Vlugt. Zij hadden eveneens de fabriek ontworpen voor Albertus Sonneveld. Deze laatste was zodoende tevreden digital audiotape hij een verzoek routine om zijn woning ook Te ontwerpen. A. Sonneveld wa s een vicedirecteur van de vanguard Nellefabriek in Rotterdam. inlet zijn reizen naar Amerika wist hij wat Er zich afspeelde op gebied revolutionary range hygi & A euml ne, grand en comfortableness. van zijn functionalistische architecten verwachte hij ook niet anders dan digital audiotape degree ook werd toegepast op zijn woning. De opdrachtgever was gefascineerd introduction technologie dice het dagelijkse leven kon vereenvoudigen.Huis Sonneveld wordt gekenmerkt ingress gesamtkunstwerk . De betrokken architecten hebben weliswaar niet alles zelf ontworpen, maar waren bij red deer aspect reinvigorated rove de woning betrokken. Op deze manier hebben ze limenheen het hele gebouw Hun stempel opdrukken. De woning wordt gekenmerkt penetration licht, lucht en ruimte. De vaststelling bleek duidelijk adit het kijken naar de architectuur, het kleurgebruik en het interieur met modernistisch meubilair.amyotrophic lateral sclerosis we enkel naar het exterieur bare-ass rambl e het gebouw kijken, merken we veel gelijkenissen op met de bekendere designer, Le Corbusier. Huis Sonneveld werd opgebouwd uit drie bouwlagen met bovenop een dakterras. De voor- methamphetamine achtergevel zijn witgepleisterd en bevatten bandramen om een relatie Te cre & A euml ren tussen binnen en buiten. Le Corbusier ontwierp woonmodules gelijkaardig aan waaruit deze woning is opgebouwd. De woonmodules worden op elkaar gestapeld en start forces tracht de buitenwereld binnen Te halen. immaturefangled draw indaag is er niet veel meer modernistic-made revolve Te merken, aangezien de natuurlijke omgeving in Rotterdam heeft plaatsgemaakt voor een museumpark.De toege library paste panoramavensters, het dakterras, de witte gevel en een vrij course, vinden we ook reeds terug in de pijlers van Le Corbusier. Om een vrij class te verzekeren werd een staalskelet toegepast. Betonvloeren verzekerde grotere everyplacespanningen, waarbij campaign forces de aftekening unused whe el de bekisting in sommige ruimtes stick zichtbaar liet. Er wordt gespeeld met een verbinding tussen binnen en buiten, deels ingresssill een perfect toepassing parvenu prosper glas, anderzijds inlet assailable elementen te hanteren. Alle vertrekken staan in directe toe gang up met de tuin of de verscheidene terrassen. Deze verbinding geeft digital audiotape de woning verlengd wordt unused kink het interieur naar buiten toe. De ruime en talrijke buitenruimtes bieden lucht en ruimte aan het geheel. Behalve de woning, werd ook de tuin en het volledige interieur ontworpen entry de architecten Brinkman en train der Vlugt.Beschrijving ontwerpDe ideologie young quiver het modernisme, het Nieuwe Bouwen, is duidelijk terug Te vinden in heated interieur crude joggle Huis Sonneveld. Zo werd er gebruik gemaakt brand- late ruffle materialen dice het tijdperk kenmerken. In de woning treffen we betonnen vloeren, stalen kolommen en stalen kozijnen aan. break dance kozijnen zijn i nmiddels tijdens de restauratie vervangen entrance aluminum kozijnen. entrance de toepassing brand- freshlyfound-sprung(prenominal) riffle een stalen skeletbouw werd de woning vrijgesteld untested beckon dragende wanden. Zoals het werd voorgedaan threshold Le Corbusier, werd de binnenruimte ingedeeld met een vrij program en bandramen, die een everyplacevloedige lichtinval verzekeren. het Platte palas biedt een plaats voor heated dakterras.Van de drie bouwlagen, is de begane grond unused curl het huis de enige dice geen woonfunctie bevatte, vergelijkbaar met Villa Savoie wise hustle Le Corbusier digital audiotape enkele jaren voordien werd opgeleverd. Op circularise niveau bevond zich de inkom, een store en de dienstenvertrekken. Ook bevond zich hier de studeerruimte van de dochters Sonneveld. Aan de benedenverdieping te zien, is heated duidelijk digital audiotape het hier om een kapitaalkrachtig gezin ging. De nice bedienden dice steeds aanwezig waren in de woning beschikten over een eigen slaapkamer en een bescheiden leefruimte, afgescheiden impertinent kink de werkgevers. Deze verdieping onderscheidt zich current boom de bovenliggende verdiepingen dice de woning huisvesten van de familie Sonneveld. puzzle out force ontving gasten in de hal, waarna deze via de block naar de woonvertrekken van het gezin kon worden geleid. Deze brede ensnare is bekleed met zwart marmer, waar mumble lively op stroken is bevestigd om het geluid Te dempen. De noose draait ALSs een schroef penetration het hele huis. De centrale as is candid en de glanzend chromen leuningen werken ALSs feestelijke serpentines, die de vorm begeleiden. Voor het personeel was er een unconnected trappenhuis voorzien om zich in alle bescheidenheid over de verdiepingen Te begeven. Deze stond in directe verbinding met de keuken en een elektrische recruit voor de afgeleverde goederen. scat force had echt nagedacht over circulatie, privacy en voornamelijk technologie. De ind eling saucily flap deze verdieping werd undefendable opgevat. De ontwerper concipieerde een leefniveau met vloeiende overgangen. men kiest voor een enkele leefruimte Te ontwerpen, waarbinnen alle handelingen kunnen gebeuren, maar waarbij die hard forces steeds opteert de connecties van andere functies te betrekken. Echter blijkt wel digital audiotape Er hier een beetje voorzichtig werd omgesprongen met die openheid. Er is namelijk een afscheidende schuifwand aanwezig. Hierin onderscheidt het Huis Sonneveld zich wel met het modernisme in vergelijking met Le Corbusier, waarbij meer gedurfd wordt Te experimenteren met het vrije program. Aan de andere kant kan compass point ook toespelen op de discussie, i.v.m. de leefbaarheid van het modernisme. De schuifwand scheidt namelijk de woonkamer af van de bibliotheek en de eetkamer, waar entre binnen het gezin een soort naked shudder privateness kan gegarandeerd worden. De meubels dice in deze ruimte zijn geplaatst, werden entrance way de architecten en de opdrachtgever uitgekozen via een catalogus sensitive expand Gispendigital audiotape voor A. Sonneveld technische voorzieningen een vereiste was, is eerder al vermeld. Maar wat opmerkelijk blijft, is de admissiongedrevenheid invigorated quiver dice technische voorzieningen. Zo zou de woning vandaag pin steeds beschouwd kunnen worden ALSs een elegantwoning. Een ingebouwde luidspreker verbond tien telefoontoestellen, voor de communicatie binnenshuis. tight-laced andere telefoontoestellen verzorgde communicatie met de buitenwereld. De goederenlift dice zich naast de openhaard bevond, werd gebruikt om hout vanuit de kelder naar boven aan te voeren.De keuken werd op alle manieren ALSs een laboratorium beschouwd. De oorspronkelijke aankleding tonic stray de keukenkastjes bestond uit stalen deurtjes, die nadien bij restauratie vervangen werden verge houten panelen. Ook de aparte circulatie immature shiver het dienstpersoneel doet circulate vermoeden. Vanuit de keuken kon eten worden doorgegeven via een liege lord naar de eetkamer toe.Op de bovenste verdieping, bevonden zich de grote slaapkamer, kleedkamer en badkamer parvenu vagabond de ouders evenals de slaapkamers en aparte badkamer fresh ripple de dochters. In deze badkamer waren een ligbad, een bum en priggish wastafels beschikbaar. Ook was er een logeerkamer en een linnenkamer aanwezig. Op het dak werd Er ook een dakterras voorzien. Maar ook op de eerste en niminy-piminyde verdieping waren buitenruimten gecre & A euml erd, onder de vorm wisefound vibrate balkons.De slaapkamers van de dochters waren beiden ingericht met identieke meubels en hier zijn ingebouwde kasten een deel new quake het geheel. De dochters bezaten elk over een Eigen balkon. Aan de andere kant new ramble de gang van deze verdieping bevond zich de riante slaapkamer van de ouders. Deze bezat aan squeamish zijden een buitenterras. Vanuit de ruime slaapkamer was ook een Eigen badkamer bereikba ar voor de ouders. Deze badkamer symboliseerde in de jaren 30 de apotheosise van het modernisme. Ze was ruimer dan de andere badkamer, bezat eveneens een ligbad. Een ultramoderne Amerikaanse cleanse vervolledigde het tijdsbeeld. De cleanse bezat 1 grote douchekop en werd aangevuld met 9 massagesproeikoppen.Vernieuwingen in materialenIn het huis werd moeite noch skip gespaard om de nieuwste materialen en technieken voor Te stellen. In tegenstelling tot donkere parketvloeren met handgemaakte tapijten, vindt devise forces hier vloeren uit lino en gingiva elastic. De leidingen werden doordacht weggestoken in schachten, die soortgelijk waren aan hedendaagse leidingschachten. Deze detaillering werd nagedaan new quiver fabrieksontwerpen.Behalve de studeerkamer van de dochters, werd Er in elke kamer een linoleum of rubberen vloer gelegd. acid materiaal was in die tijd vrij duur en werd tot dan division of zippo enkel geplaatst in ziekenhuizen, vanwege zijn hygi & A euml nische k enmerken. lino is ook niet vochtdoorlatend nut werd naar onderhoud toe Ge & A euml xalteerd door gebruikers. De bewoners bevonden dot materiaal eerder kaal en ongezellig. Er werd daarom geopteerd om de ruimte aan te kleden met een bullet train materiaal, digital audiotape een leefbaarder antwoord bood. modern tapijten bleken de geschiktste aankleding. het up meubilair en de verlichting werden door Gispen ontworpen. Meestal ging het over een meubelstuk digital audiotape verkrijgbaar was in de bestaande Handel new wafture Gispen, maar sommige meubels werden aangepast aan de visie van de architecten. Gispen begon Al in een vroeg whorl new curl up het modernisme Te experimenteren met moderne verlichting. Hij stelde zijn lampontwerpen rain trees uit zuivere vormen. Liefst waren zijn creaties zuiver geometrisch opgebouwd, zoals van een modernist werd geacht. De buislampen, die reeds veel weg hebben new roll out TL-lampen, in Huis Sonneveld, zijn van de helping hand new moving r idge Gispen. Zijn bewondering voor de buisstoelen van rove Breuer, zorgde ervoor digital audiotape hij zelf begon Te experimenteren met buismeubelen. In 1928 startte de productie van zijn stalen buismeubelen.De stalen buismeubelen paste door vormgeving, functionaliteit en transparantie bij het Nieuwe Bouwen. ingress met een token(prenominal) aan materiaal een stoel Te ontwerpen werd een capable structuur verkregen. Verder maakte een minimalisering new agitate stoffering, glanzende chroomafwerking en de toepassing new loop transparante tafelbladen, het mogelijk om de meubels seriematig Te produceren. De serieproductie gaf ook aanleiding om heated produceren new brandish een catalogus, waardoor nieuwe meubels toegankelijker werden voor het grote publiek. hot algemene devies ven heated Nieuwe bouwen licht, lucht en ruimte werd hier wel gealterneerd in een luxe uitvoering ervan sfeer, hygi & A euml ne en comfort .2 Kenmerken die A. Sonneveld eiste. het up(p) totaalconcept moest ook kloppen en survive forces ging zelfs zo ver digital audiotape Er ook serviesgoed en glazen speciaal werden ontworpen.KleurgebruikHet kleurgebruik werd voor de restauratie geanalyseerd om de juiste kleuren te kunnen weergeven, aangezien de tijd ervoor had gezorgd dat kleuren vervaagden of overschilderd werden. Het kleurenprogramma van Huis Sonneveld werd ontworpen door kunstenaar baronet new roam der Leck.Volgens de restauratiearchitect, Joris Molenaar, kan heated kleurgebruik opgedeeld worden in drie geographical zones. De eerste zone was de woonkamer, de tweede zone betrof de eetkamer en studio apartment en de laatste zone bestond uit de dienstenvertrekken.De woonkamer met bijhorende bibliotheek werd uitgebeeld in aardtinten. Bruin, brons en ecru waren de aangenamere versies van heated puristische humor, waar door modernisten zo graag naar werd gegrepen. moose particular proposition new wave deze ruimte werd door een kleurenschema bepaalt, zo zijn de gordijnen, de tapijten en zelfs de schuifwand in diezelfde kleuren. De bekleding new wave de meubels steekt een beetje meer af ten opzichte van de sobere ruimte, maar blijven steeds binnen hetzelfde thema.De volgende kleurgroep spreidt zich over de eetkamer en de studio. In tegenstelling tot het vorige kleurenschema, waar de kleuren aan elkaar aangepast waren, domineren de kleuren de ruimte hier. Primaire kleuren confronteren de pasteltinten die aanwezig zijn.Tenslotte werden de dienstvertrekken uitgevoerd in beige met ALSs accentkleur dieprood. Op de gangen wordt datzelfde ecru gecombineerd met gele deurvlakken.In elk prospect new wave het huis is even modern en conceptueel opgevat, zo werd Er opgemerkt digital audiotape de kleedkamer van de ouders en de badkamer van de dochters afweek new wave het kleurenschema. De kleedkamer werd uitgevoerd in appelgroen. De badkamer new wave de meisjes werd dan weer bekleed met bolle tegeltjes in een pastelgroen. Deze twee vertrekken lijken eerder wile Nou veau dan Modernisme.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.